LENNART MOSSBERG

Född 1954 i Kumla

UTBILDNING
Konstfack 1982- 85
Kungliga konsthögskolan måleri Stockholm 1985- 90

SEPARATUTSTÄLLNINGAR i urval
Kungsängens konsthall 2018 (september)
Galleri Eva Solin, Stockholm 2018
Hallsbergs konsthall, Bergööska huset Hallsberg 2018
Enköpings konsthall, Enköping 2017
Galleri Astley, Uttersberg 2016
Galleri O, Odensbacken 2016
Olle Nyman ateljéer, Saltsjö-Duvnäs 2015
Jakobsbergs konsthall 2015
Hallsbergs konsthall, Bergööska huset (duoutställning) 2014
Bergdala konstgalleri, Växjö 2014
Galleri Argo, Stockholm 2014
Galleri D12, Uppsala 2012
Galleri Örsta, Kumla (duoutställning) 2012
Galleri Eva Solin, Stockholm 2012
Oijens Byström, Nordkoster, (duoutställning) 2011
Galleri Gösta Bergman, Stockholm 2011
Galleri Oijens, Göteborg 2010
Grand hotell, Stockholm 2010
Enköpings konsthall, Enköping 2010
Thielska galleriet, Stockholm, 2009
Galleri Astley, Uttersberg 2009
Konstforum, Norrköping (duoutställning) 2008
Galleri Argo, Stockholm 2008
Nacka konsthall, Dieselverkstaden, Nacka 2005
Galleri Argo, Stockholm 2003
Örebro konsthall, Örebro 2003
Galleri Argo, Stockholm 2001
Örebro konsthall, Örebro 1993


SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR i urval
Karlskoga konsthall, Karlskoga 2017
Konstnärshuset/KB Stockholm 2015
Galleri Eva Solin, Stockholm 2015
Bohus-Malmöns konstgård, Bohuslän 2013
EU:s ministerrådsbyggnad, Justus Lipsius, 2009
Örebro universitet, ”Nordic Gathering” 2006
”Comp i box” C. Rieloff, Stockholm 1997
Thielska galleriet, ”Nio nu”, 1991
Västerås konstmuseum 1987

REPRESENTERAD
Västerås konstmuseum
Stockholms kommun o. landsting
Statens konstråd
Nacka kommun
Kumla kommun
Örebro kommun o. landsting
Värmdö kommun

OFFENTLIGA ARBETEN
Konstnärlig utsmyckning på universitetssjukhuset i Örebro (O- huset).
St. Görans sjukhus nya patologen, Stockholm 2012

STIPENDIER
Längmanska kulturfonden 2015
Konstakademien E. Sääfs stipendium 2014
Konstnärsnämnden 2004
Emil Bergs stipendium 1992
Hirsch stipendium 1990
Ax:son Johnsons stipendium 1989, 1990
Nelsons stipendium 1989
Anders Sandrews stipendium 1987
Monika de Meyers stipendium 1986
Örebro läns landstings kulturstipendium 1982