ZSUZSANNA LARSSON GILICE

Konstverk som visas på galleriet

Klicka på bilderna för info och högre upplösning
.
.

Zsuzsanna Larsson Gilice, Komposition utan titel (kompakt), teckning, 41x43 cm, 6000 kr.

Zsuzsanna Larsson Gilice, Svävande mellan linje, teckning, 42x44 cm, 6000 kr

Zsuzsanna Larsson Gilice, Bränd linje, teckning, 41x44 cm, 6000 kr

………...
………...
………...