G A L L E R I _ E V A _ S O L I N
Sveavägen 82 3tr, 11359 Stockholm Porttelefon, välj G och välj sedan Galleri Eva Solin
Tel 073 916 36 19 eva@evasolin.com

Från och med vecka 22 och hela sommaren är galleriet öppet enl överenskommelse.
Vänligen kontakta Eva Solin på
tel 073 916 36 19 eller eva@evasolin.com

VERNISSAGE

T
orsdag 6 september kl 17 - 19

utställningen pågår till 6 oktober


BENGT JAHNSSON-WENNBERG

Bengt Jahsson-Wennberg, Tiden uppstår genom ögonblickens rörelser, olja på pannå,365 x 80cm

Tiden uppstår genom ögonblickens rörelser, olja på pannå, 365 x 80 cm
.

I angränsande rum

LISEL GARSVEDEN

MARIANNE TAN

HUMLAN LANGE

.
.
.
.
.
.
.
.